Gummiemner til fødevarekontakt

Gummiemner til fødevarekontakt

RubiNord kan hjælpe med hele processen, når der skal udvikles og produceres gummi- og silikonekomponenter som fødevarekontaktmaterialer (FKM)

Rubinord kan hjælpe med hele processen, når der skal udvikles og produceres gummi- og silikonekomponenter som fødevarekontaktmaterialer (FKM).

Når vi kender kundens applikation (inklusive type af fødevare, applikationen skal være i berøring med) og den ønskede funktion (tid og temperatur), kan RubiNord hjælpe med det korrekte materialevalg.

Fødevaresikkerhed og kravene hertil øges gradvist, og vi er selvfølgelig med til at sikre funktion, fødevaresikkerhed og at emnet er kompatibelt med rengøringsmidler. Det kan være en omsiggribende proces, og mange undervurderer kompleksiteten.

RubiNord overholder den gældende EU-lovgivning EU 1935/2004 og EU2023/2006 samt den danske bekendtgørelse BEK nr. 681 af 25. maj 2020, og Declaration of Compliance (DoC) fremsendes.

RubiNord skal kunne dokumentere sporbarhed og er registreret hos Fødevarestyrelsen, som fører tilsyn med, at alle lovkrav vedr. fødevarekontaktmaterialer er overholdt.

Ønsker du en 3-partstest hos akkrediterede laboratorier, f.eks. FDA, BfR eller andre, kan vi tilbyde det i den samlede projektering.